Finansinių ataskaitų rinkiniai


2018 metinė atskaitomybė     Aiškinamasis raštas
2017 metinė atskaitomybė     Aiškinamasis raštas

 

2017 III ketvirtis     2017 II ketvirtis     2017 I ketvirtis


2016 metinė atskaitomybė     Aiškinamasis raštas

 

2016 III ketvirtis  2016 II ketvirtis    2016 I ketvirtis


2015 metinė atskaitomybė

 

2015 III ketvirtis

2015 II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

2014 metinė atskaitomybė

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Priedai prie aiškinamojo rašto

2014 III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

2014 II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

2014 I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

2013 metinė atskaitomybė

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Priedai prie aiškinamojo rašto

2013 III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

2013 II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

2013 I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

2012 metinė atskaitomybė

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

2011 metinė atskaitomybė

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

2010 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Puslapis "Finansinių ataskaitų rinkiniai" atnaujintas 2019-04-11