Naujienos

2017-04-13 03:04:38

SVEČIUOSE SVĖDASŲ JUOZO TUMO – VAIŽGANTO GIMNAZIJOS PEDAGOGAI

Šių metų balandžio 11 dieną Aulelių vaikų globos namuose įvyko susitikimas su Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pedagogais ir administracija. Iš pradžių svečiai apsilankė šeimynose, susitiko su vaikais ir šeimynų socialiniais darbuotojais, apžiūrėjo kaip gyvena jų mokomi vaikai, auklėtiniai. Pedagogai atvyko su Velykinėmis lauktuvėmis ir sveikinimais visai Aulelių VGN bendruomenei. Vėliau vyko svečių ir socialinių darbuotojų diskusija-aptarimas dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo. Aulelių VGN direktorius V. Niaura supažindino su įstaigos struktūra, darbo organizavimu, taisyklėmis. Dalyvaujantys susitikime intensyviai dirbo grupėse ir išskyrė aspektus, kurie padeda ir nepadeda bendradarbiauti. Visi kartu išdiskutavome ir priėmėme bendrus sutarimus, kaip gerinti tarpusavio santykius, konstruktyviai spręsti iškylančias problemas.

 

 

 

 

 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA