Naujienos

2019-02-28 01:02:46

Paklausi specialybė šiandien. Susitikimas

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre vasario 27 d. 15:00 val. vyko susitikimas su Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Utenos jaunimo užimtumo Anykščių skyriaus jaunimo darbo centro vyr. specialiste Vilma Krivickiene. Susitikime dalyvavo vyresnio amžiaus globotiniai (rūpintiniai). Specialistė pristatė įsidarbinimo galimybes Lietuvoje, pateikė globotiniams (rūpintiniams) šiais metais paklausių specialybių sąrašą, supažindino su bedarbystės statistika mūsų rajone.

            Socialinė darbuotoja A. Giliauskienė