Naujienos

2015-05-25 04:12:18

„Pabūkime kartu“ Kurkliuose...

Kurkliai, 2015 gegužės 17 d. 15 val. Šeimos šventė „Pabūkime kartu“. Daly­vauja Aulelių vaikų glo­bos namų dramos ir muzikavimo kolektyvas "Spindulėlis", AKC šokių grupė „Vėja“, vad. A.Satkūnaitė, vaikų vokalinė grupė vad. J. Bal­dauskienė. (AKC Kurk­lių sk.) Apie šį renginį rašoma laikraštyje "ŠILELIS".

Videoreportažas apie pasiruošimą pasirodymui

Aulelių vaikų pasirodymas

Renginio videosantrauka